Göz

Göz

KATARAKT

Göz hastalıkları kliniğimizde, ilk adım her zaman doktorun hastanın şikayetlerini dinlemesidir. Bu şikayetlere göre, doktor göz kapaklarının ve göz dış görünümünün gözlemlenmesi dahil olmak üzere rutin bir göz muayenesi yapar. Otorefraktometre ve retinoskop cihazlarını kullanarak doktorlarımız daha sonra hastanın kırılma hatasını ölçer. Slit lamba incelemesi sırasında, kirpikler, konjonktiva, kornea ve diğer ön göz segmenti elemanları dikkatlice incelenir. Son olarak, gözün tansiyonu ölçülür.

REFRAKTİF

Nesnelerin ve ışığın görüntüleri, kornea adı verilen gözdeki şeffaf lens katmanından geçerek retinada bir görüş noktası haline gelir. Normal gözde, ışık ışınlarının kornea ve mercek üzerindeki yansıması nedeniyle, görme merkezinin tam ortasındaki keskin görüntüler görülür.

Kırılma hatasının en önemli belirtileri görme bozuklukları, göz ağrısı rahatsızlıklarıdır. Kırılma bozukluklarının adları: yakın görüşlülük (miyopi), uzak görüşlülük (hipermetrop), yatay veya dikey göz kırıcı farkları (astigmatizma) ve yaşa bağlı bozukluklardan kaynaklanan görme bozukluğu (presbiyopi).

GLOKOM TEDAVİSİ

Glokom, göz içi sıvısını boşaltan dar kanallardan kaynaklanan yüksek göz içi basıncı sonucu meydana gelir. Yüksek göz basıncı, optik siniri zedelemekte ve titretmektedir. Glokom, hiçbir semptomu olmayan ancak sinsice ilerleyen ve ani körlüğe neden olabilen bir hastalıktır. Düzenli tıbbi muayene, glokomu tespit etmenin ve korumanın en iyi yoludur.

PEDİATRİK OFTALMOLOJİ

Çocukların gözlerini izlemenin ve kontrol etmenin kolay bir yolu, pediatrik otorefraktometre kullanmaktır. Bu prosedürün tek ihtiyacı, sadece birkaç metre ötedeki bir ışık diskine hızlı bir bakış. Özellikle üç yaşından küçük çocukların ve 1-3 yaş arasındaki çocukların rutin göz muayenelerinin yapılması önemlidir ve bilhassa göz hastalıkları olan bir aileden gelen çocuklar için.

ŞAŞILIK

Şaşılık hastalığı, tek bir noktaya bakarken gözün paralel durumunun bozulmasıdır. Şaşılığın nedenleri şunlardır: gerektiğinde gözlük kullanmamak, gözü hareket ettiren kaslardaki anormallik, doğuştan ve nörolojik problemler.

Kayma düzenleri: İçeriye kayma (ezotropya) Dışarıya kayma (eksotropya) Aşağı Kayar (hipotropya) Kayma (hipotropya)

Şaşılık tedavisi görmeyi arttırmayı, çifte görüşü düzeltmeyi, göz hareketlerini kontrol etmeyi ve estetik şikayetleri gidermeyi amaçlar. Şaşılık cerrahi yöntemlerle tedavi edilir.

RETİNA NEDİR?

Retina, gözün içini kaplayan ışığa duyarlı bir katmandır. Çubuk ve koni olarak bilinen ışığa duyarlı hücrelerden oluşur. İnsan gözü, loş ışıkta görmek için gerekli olan yaklaşık 125 milyon çubuk içerir. Diğer taraftan, koniler parlak ışıkta en iyi şekilde çalışır ve gözde 6 ila 7 milyon koni vardır. Koniler, keskin ve doğru görüntüleri algılamak için gereklidir ve renkleri ayırt edebilir. Retina, kameradaki filmle aynı şekilde çalışır.

KATARAKT NEDİR?

Katarakt, saydamlık kaybı, bulanıklaştırma ve merceğin gri renklenmesi ile ortaya çıkan bir göz rahatsızlığıdır. Mercek bulanıklaştığında, ışığın penetrasyonunun engellenmesi nedeniyle gözün görsel kalitesi kötüleşir. Yaşa bağlı katarakt en yaygın katarakt şeklidir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, rahim içi enfeksiyonlar bebeklerde konjenital kataraktlara neden olabilir. Belli bir standart olmasa da, katarakt tipik olarak yavaş yavaş ve kademeli olarak ortaya çıkar.

KATARAKTIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kataraktı olan hastalar bulanık görme, çifte görme, karanlık ve renk yanılgısından muzdariptir.

KATARAK İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Görme bozukluğu koşulları hastanın günlük yaşamını engellediğinde katarakt ameliyatı önerilmektedir. Bebeklerde ve çocuklarda katarakt tespit edilirse, görme bozukluğunu önlemek için en kısa sürede cerrahi müdahale gereklidir.

KATARAK CERRAHİSİ PROSEDÜRÜ

Önce göz, lokal anestezi olarak damlalarla uyuşturulur. Daha sonra, kataraktı içeren lens, ultrason gücü ile parçalara bölünür ve daha sonra bu parçalar, 1 mm büyüklüğünde özel problar kullanılarak çıkarılır. Bu yönteme “fakoemülsifikasyon” denir. Prosedürdeki bir sonraki adım yapay göz içi lens implantlarının yerleştirilmesidir. Dikiş kullanmaya gerek yoktur, çünkü tüm işlem korneada çok küçük kesikler ile yapılır. Gözün içine yerleştirilen lensin kalitesi hayati öneme sahip, bu nedenle hastanelerimiz yalnızca en iyi FDA onaylı göz içi materyallerini kullanır. Ayrıca katarakt ameliyatlarında kullanılan ve en son teknoloji olan Femtosaniye Lazer teknolojisi ile de yapılmaktadır.

GÖZLÜKTEN KURTULMA- EXCIMER LAZER- LASİK

Miyopi, hipermetrop ve astigmatizm gibi kırılma bozukluklarının çağdaş tedavisi LASIK'tir. Bu işlem, “flap oluşturma”, “lazerin yeniden şekillenmesi” ve “flapın yeniden konumlandırılması” olmak üzere üç adımda gerçekleştirilir. Operasyonun ana içeriği kornea stromasını yeniden şekillendirmektir. Lazer, bitişik stromaya zarar vermeden ince kontrollü bir şekilde dokuyu buharlaştırır. Lazer ablasyonlarının daha derin korneal stroma üzerinde yapılması tipik olarak hızlı görsel iyileşme ve daha az ağrı sağlar.