პარტნიორობა გადაწყვეტილების მიღებაში .

ჩვენი კომპანია საერთაშორისო დონეზე აკრედიტებულ სავადმყოფოებთან და კლინიკებთან თანამშრომლობს