/
+
შემოსული განაცხადის რაოდენობა
+
სრული პროტოკოლი
+
ექიმების სრული რაოდენობა
+
საავადმყოფოების სრული რაოდენობა

აკრედიტებული სერთიფიკატები.

პარტნიორობა გადაწყვეტილების მიღებაში.

მომსახურება.

განყოფილებების სია, რომელსაც ჩვენ ვემსახურებით

საავადმყოფოები.

საავადმყოფოების სია, რომელსაც ვემსახურებით
ჩვენ აქ ვართ თქვენთვის! მიიღეთ უფასო მომსახურება, მკურნალობასა და ხარჯთ აღრიცხვასთან დაკავშირებით.
 

შეთავაზების მიღება.

პარტნიორობა გადაწყვეტილების მიღებაში .

ჩვენი კომპანია საერთაშორისო დონეზე აკრედიტებულ სავადმყოფოებთან და კლინიკებთან თანამშრომლობს